Skip to content Google Workspace for Education Plus (สำหรับบุคลากร) : Computer Center, Burapha University

Google Workspace for Education Plus (สำหรับบุคลากร)

มหาวิทยาลัยบูรพาได้นำผลิตภัณฑ์ Google Workspace for Education Plus มาใช้อย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โดเมน @go.buu.ac.th

ึ่งมีแอปพลิเคชันที่ให้บริการได้แก่ อีเมล ปฏิทิน เอกสาร ชีต สไลด์ เว็บไซต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกูเกิล เพื่อเป็นเครื่องมือให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำไปใช้ในการเรียนการสอน การทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ทุกเวลา

การเข้าใช้งานระบบ

ประโยชน์ที่ได้จาก Google Workspace for Education Plus

บริการของ Google ที่มีให้สำหรับบุคคลทั่วไปมีมากมาย เช่น Search Engine, Youtube, Gmail, Calendar, Google Drive, และอื่นๆ แต่สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาจะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มเติมจากบุคคลทั่วไป รวมถึงสิทธิ์บางบริการจะมีมากกว่าบุคคลทั่วไปด้วย ตัวอย่างของบริการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา คือ