Skip to content

ปฏิทินกิจกรรม

{{getMonthNameShot(v.start_date)}} {{getDay(v.start_date)}}
อ่านต่อไม่มีข้อมูล


 

ข่าว

ภาพกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล


 

ติดต่อเรา

 • สอบถามเรื่องทั่วไป โทร 0-3810-2770

 • บริการด้านเครือข่าย
  โทร 0-3810-2222 ต่อ 4172,
  0-3810-2222 ต่อ 4173

 • บริการด้านไอทีคลีนิก (IT-Clinic)
  โทร 0-3810-2222 ต่อ 4175

 • บริการด้านระบบสารสนเทศ
  โทร 0-3810-2785,
  0-3810-2790, 0-3810-2773

 • บริการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน
  โทร 0-3810-2784,08-9500-5341

 • บริการด้านฝึกอบรม โทร 0-3810-2761, 0-3810-2794,08-6662-4854

 • สำนักงานผู้อำนวยการ โทร 09-0081-7910

 • สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169
 • ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 • โทรสาร 0-3839-0046
 • Youtube Facebook
สถิติผู้เข้าชม 677,488