Skip to content การสมัครสอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล : Computer Center, Burapha University

การสมัครสอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) ตามมาตรฐานสากล ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้รับรองและเป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบดังนี้


ทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล
reg

ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป ด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ราคา 1,100 บาท

reg

ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นมาตรฐานสากล สำหรับโปรแกรมการสอบประกอบด้วย Microsoft Office เวอร์ชัน 2010, 2013 และ 2016 ราคา 1,750 บาท

reg

ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถที่เน้นความรู้ พื้นฐานสำหรับสร้างอาชีพด้านเทคโนโลยี เช่น SW Engineer, Web site Manager, Web Designer/admin, DB Admin, DB Storage manager, Network Admin, Desktop Admin, Server Admin, Systems Admin, Network Admin เป็นต้น ราคา 1,750 บาท

reg

ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานทางด้านกราฟิกดีไซน์ การออกแบบเว็บไซต์สำหรับโปรแกรมการสอบประกอบด้วย Photoshop, Illustrator, InDesign, Premier Pro, Dreamweaver และ Flash เวอร์ชัน CS6, CC ราคา 1,750 บาท

reg

ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้งานชุดโปรแกรม Autodesk เพื่อออกแบบและเขียนแบบแปลนต่าง ๆ เช่น ออกแบบและเขียนแบบแปลนเครื่องกล, ออกแบบและเขียนแบบแปลนสถาปัตยกรรม, ออกแบบและเขียนแบบแปลนระบบไฟฟ้างานสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น ราคา 1,750 บาท

--

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริการวิชาการ
ห้อง 104 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2761, 0-3839-4394